Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego

Ocen: 0
Ocena atrakcji:
0 / 10
Zobacz aktualny ranking ”woj. kujawsko-pomorskie”
Zobacz aktualny ranking ”Inne obszary chronione”
Zobacz aktualny ranking ”PRZYRODA”
Widziałem/am tę atrakcję - moja ocena to:
0 / 10
Opis atrakcji
Powierzchnia Parku wynosi obecnie ponad 60 tys. ha i obejmuje obszar od Bydgoszczy do Nowego. Park chroni naturalny krajobraz doliny Wisły, jednej z niewielu wielkich rzek europejskich, gdzie zostały zachowane naturalne ekosystemy z mozaiką siedlisk: przylegającymi do brzegów rzeki łąkami, starorzeczami, lasami łęgowymi oraz stromymi, aktywnymi geologicznie zboczami, dolinkami erozyjnymi, wąwozami porośniętymi grądami zboczowymi, roślinnością kserotermiczną i zbiorowiskami zaroślowymi. Flora i fauna parku jest bardzo bogata; stwierdzono tu występowanie 1000 gatunków roślin naczyniowych i ponad 1100 gatunków chrząszczy. Najwartościowsze części parku objęto ochroną w rezerwatach przyrody. Oprócz atrakcji przyrodniczych, na terenie parku znajduje się również wiele zabytków, takich jak drewniany barokowy kościołek we Włókach, czy zespół parkowo-pałacowy w Ostromecku.
źródło: wikipedia.pl
Galeria atrakcji

Posiadasz ciekawe zdjęcia, którymi chciałbyś się podzielić z użytkownikami? Wyślij zdjęcie

Warto zobaczyć także

Wybierz atrakcję wg regionu

Polub nas na Facebooku